Дератизация

Дератизация е унищожаване на вредителите гризачи - домашни мишки, полски, горски мишки, сив или черен плъх, и др. Гризачите нанасят големи щети като похабяват продукцията в животновъдство, растениевъдство, хлебопроизводство, складове, магазини и др. Чрез отделените косми, слюнка, урина и изпражнения те замърсяват всички предмети, с които имат контакт. Гризачите са преносители на различни опасни и тежки заразни заболявания, поради което не бива да се допускат в контакт с храни и в жилищата.

Много важно условие за успех в борбата с всички гризачи-мишки и плъхове е изграждане на плъхонепроницаемост /недопускане наличие на отвори, през които те да навлизат в сградите/.

Борбата с гризачите изглежда лесна, но често е продължителен и труден процес, чиято ефективност може да се осигури от професионалните действия на лицензираните екипи. Важно условие за ефективна борба с гризачите /дератизация/ са редовните профилактични мероприятия, мониторинг и познаване на обектите.

» Запитване