ПЛАНИРАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ДДД ОЩЕ ДНЕС

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда, които са причинители на редица опасни заразни болести /дизентерия, салмонелоза, вирусни хепатити, дифтерия, туберколоза, тетанус, антракс, SARS-COV-2 (COVID – 19) инфекция и др./. Както почистването, така и дезинфекция­та водя­т до редуциране на количеството на микроорганизмите въ­рху дадената повъ­рхност: при почистване – 50–80%; при дезинфекция минимум 84-99%.

При епидемична ситуация, при съмнение или наличие на особено опасна инфекция дезинфекционните мероприятия са задължителни!

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ СЕГА