РАЗРЕШЕТЕ ПРОБЛЕМИТЕ
С ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

Към Услуги >

ПЛАНИРАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ДДД ОЩЕ ДНЕС

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ СЕГА

  Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда, които са причинители на редица опасни заразни болести /дизентерия, салмонелоза, вирусни хепатити, дифтерия, туберколоза, тетанус, антракс, SARS-COV-2 (COVID – 19) инфекция и др./.

  Виж повече
  Дезинсекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекомите.
  Регулярната дезинсекция осигурява много добри резултати.
  От изключителна важност е стриктното провеждане на превантивни мерки, които целят да се ограничат достъпа на насекомите до сградите и да се намали заселеността им.
  Виж повече
  Дератизация е унищожаване на вредителите гризачи - домашни мишки, полски, горски мишки, сив или черен плъх, и др. Гризачите нанасят големи щети като похабяват продукцията в животновъдство, растениевъдство, хлебопроизводство, складове, магазини и др.

  Виж повече
  Професионална обработка на тревни площи /паркове, градини/, площадки и закрити пространства срещу кърлежи.
  Нашият екип от квалифицирани специалисти ще Ви помогне да предпазите семейството и домашните си любимци. Ако имате двор, градина или тревни площи, задължително извършвайте дезакаризация пролет и есен.
  Виж повече