ПЛАНИРАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ДДД ОЩЕ ДНЕС

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Дезинсекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекомите.
Хлебарките се хранят с всички хранителни продукти, които използват хората, с остатъци от храна и дори фекалии. Те повръщат част от смляната храна върху хранителните продукти, които използваме и допълнително ги замърсяват. Техни екскременти могат да се видят върху храна, посуда, повърхности и т.н. Пълзейки в канали и отходни места, те замърсяват тялото си с различни патогенни за хората микроорганизми – причинители на полиомиелит, дизентерия, коремен тиф, инфекциозен хепатит и др. и така стават техни преносители.
Регулярната дезинсекция осигурява много добри резултати. Дори броят на вредителите да е сведен до единични екземпляри, е почти неизбежно повторното внасяне на хлебарки или яйчни капсули с различни хранителни стоки, вещи и др. От изключителна важност е стриктното провеждане на превантивни мерки, които целят да се ограничат достъпа на хлебарките до сградите и да се намали заселеността им. За да се предотврати придвижването им от съседни помещения е необходимо да се запушват и замазват всички дупки, цепнатини, пролуки и отвори на подове, стени, рамки на врати и др.
Едно от най-важните условия е да се обработват едновременно всички помещения в заселената с хлебарки сграда, вкл. шахти, тавани, мазета и др. При оставяне дори само на едно необработено помещение ефектът е частичен, тъй като незасегнатите от инсектицидния препарат хлебарки се укриват в него, докато действието на препарата се прекрати. След което, отново се разселват в цялата сграда. Една обработка в никакъв случай не е достатъчна. При слаба заселеност на обекта обикновено добър резултат се постига след 2 обработки, а при висока заселеност — след 4 и повече, като интервала между обработките не трябва да бъде по-голям от 25 — 30 дни.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ СЕГА